Rechtbank Overijssel 30 maart 2021; Onverbrekelijke samenhang besluit op bezwaar en nieuw besluit

De Wob leidt nog wel eens tot procesrechtelijke hoofdbrekens. Hoe zit het nu als het bezwaar tegen een eerder besluit op een Wob-verzoek gegrond moet worden verklaard en nieuwe documenten alsnog moeten worden beoordeeld c.q. verstrekt? Dat ‘nieuwe besluit’ op de nieuwe documenten maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het besluit op bezwaar. Het formeel misschien besluit in primo is daarmee onderdeel van dat besluit op bezwaar. Direct dus ook bij het beslissen op bezwaar betrekken (en verstrekken) van de nieuwe documenten. En direct dus ook in beroep tegen dat deel. De Rechtbank Overijssel maakt dit nog eens duidelijk in deze uitspraak.