Rechtbank Rotterdam 12 juli 2022; Vele documenten, rechter toetst steekproefsgewijs te makkelijk inroepen bescherming van persoonlijke beleidsopvattingen

In eerdere updates (zie o.a. deze uit 2020) is al melding gemaakt van een meer gesignaleerd fenomeen, de steekproefsgewijze toetsing van de rechter van documenten. Want ook de rechter heeft het nodige te doen bij omvangrijke verzoeken. Zo ook de Rechtbank Rotterdam bij een kwestie over o.a. de openbaarmaking van circa 900 documenten van de gemeente Papendrecht. De makkelijke ‘slag’ van de gemeente (niet zo makkelijk overigens als de Staatssecretaris van Financiën zo bleek uit een uitspraak op dezelfde dag), om alles maar als persoonlijke beleidsopvatting geheim te houden, redt het daarmee niet.

De uitspraak is helder op dat punt. De e-mails, steekproefsgewijs beoordeeld dus, bevatten niet louter persoonlijke beleidsopvattingen en de feiten zijn ook niet zodanig verweven dat een integrale weigering aan de orde kan zijn.

Extra ‘pijnlijk’ misschien is dat de gemeente nu met de Woo in de hand tot nieuwe besluitvorming moet overgaan (i.v.m. de onmiddellijke werking). Laat die Woo nu juist nog strenger zijn als het gaat om het begrip ‘persoonlijke beleidsopvatting’… (zie artikel 5.2).