Rechtbank Rotterdam 7 september 2021; Openbaar in een procedure is niet openbaar voor eenieder

De Wob ziet alleen op informatie die (nog) niet openbaar is. Wordt gevraagd om al openbare documenten dan wordt gevraagd een feitelijke handeling te verrichten. De handeling die volgt (of uitblijft) van het bestuursorgaan is geen besluit met mogelijkheden van bezwaar en beroep. Is informatie al gedeeld in een andere bestuursrechtelijke procedure dan is nog geen sprake van openbaarheid voor eenieder. Een Wob-verzoek naar die informatie is dan nog wel mogelijk. Niet verstrekken – met alleen de reden dat de informatie al beschikbaar is voor verzoeker – gaat onderuit. Alleen een weigeringsgrond (artikel 10 of artikel 11 Wob) geeft immers redenen om informatie niet te verstrekken. Dit maakt de Rechtbank Rotterdam in deze uitspraak weer eens duidelijk.

Wet open overheid

Ook onder de Woo gaat het in beginsel alleen om niet openbare informatie. Bijzonder is wel dat de Woo een verplichting geeft (zie artikel 4.5, tweede lid) om verzoeker te wijzen op informatie die al voor het publiek beschikbaar is.