Rechtbank Zeeland-West-Brabant 1 september 2020; Ook een zorgkantoor is te Wobben

De gedachte kan nog wel eens ontstaan dat de Wob vooral een kader vormt voor de ‘geëigende’ bestuursorganen van gemeenten, provincies en het rijk. De uitspraak van de update van gisteren laat zien dat het ook een kader kan vormen voor verzoeken om informatie aan een ogenschijnlijk privaatrechtelijke rechtspersoon zoals TÜV Nederland. Dat is gelegen in het feit dat zo’n rechtspersoon ook op onderdelen als bestuursorgaan optreedt. Dan zit je dus al snel ‘in de Wob’ door artikel 1a.

Een andere uitspraak van dezelfde Rechtbank Zeeland-West-Brabant laat zien dat ook een zorgkantoor zo maar in de Wob kan belanden. Zo’n zorgkantoor is op grond van de Wet langdurige zorg belast met het op aanvraag verstrekken van pgb’s. Daarmee is het (juridisch gesteld) met openbaar gezag bekleed en dus een bestuursorgaan en dus te ‘Wobben’.

Deze organisaties zullen dus ook vallen onder de Wet open overheid. Dit dan vanwege artikel 2.2. De verbreding tot ook andere privaatrechtelijke rechtspersonen in het eerder voorgestelde artikel 2.3 heeft het – met de eindstreep van het wijzigingswetsvoorstel in zicht – uiteindelijk niet gehaald (zie hier over o.a. dit blog).