Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 oktober 2022; Aanbestedingswet of toch Wob?

Bij een beroep op een bijzondere regeling, zoals de Aanbestedingswet, past het niet meer om een beoordeling op grond van de Wob (of Woo) te verrichten. Het college van B&W van Roosendaal heeft zich in een bestreden besluit moeten uitlaten over stukken van de opdrachtverstrekking aan een opdrachtnemer en waarom die niet openbaar worden gemaakt. Men noemt de Aanbestedingswet maar ook de Wob, maar dan weer niet welke weigeringsgrond van de Wob dan van toepassing is. Dat is onvoldoende en dus wordt het besluit vernietigd. De Woo is het kader voor het nieuw te nemen besluit.

Men hoeft niet verder te gaan zoeken naar meer documenten. Dat beroep redt het namelijk niet. Hierin laat deze uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant ook weer zien dat het goed kunnen uitleggen waar is gezocht en met welke termen en waarom het besluit dus ook op alles ziet wat redelijkerwijs aanwezig is, in de regel voldoende is.