Tweede Kamer 11 januari 2020; De toeslagenaffaire als aanleiding voor het upgraden van het Adviescollege

Zoals dit weekend al gemeld, morgen wordt de behandeling van het wijzigingswetsvoorstel Wet open overheid weer opgepakt. Beoogde moment van start van de behandeling is 15:45 uur (we doen weer een poging via Twitter live verslag te doen).

Buiten enkele amendementen die o.a. aan bod zullen komen, komen ook de initiatiefnemers nog met een majeure wijziging; de eerder gesneuvelde Informatiecommissaris wordt weer opgevoerd – in een ander jasje – als entiteit die kritisch moet gaan volgen of in voorkomende gevallen de Woo wel goed wordt nageleefd (zie bericht NOS). Een ander jasje want het al aangekondigde Adviescollege (zie artikel 6.3) krijgt een serieuze upgrade. Hier is de (tweede) Nota van wijziging te vinden. Duidelijk wordt gemaakt dat bepaalde personen (met beroepsmatig belang bij openbaarheid – de ene verzoeker is de andere niet kennelijk (net zoals dat volgt uit de artikelen 5.5, 5.6 en 5.7) een klacht kunnen indienen bij het al opgevoerde Adviescollege. Dat wordt permanent van karakter.

Zie over de commissaris eerder dit artikel (in de inleiding). Overigens was deze functie nog niet helemaal van het toneel verdwenen. Bij de evaluatie zou aandacht besteed moeten worden aan de al dan niet bestaande noodzaak voor zo’n Informatiecommissaris (zie de evaluatiebepaling in de Woo). Die bepaling wordt niet verwijderd of aangepast met de Nota van wijziging. Sowieso moet de toegevoegde waarde – naasr bezwaar, beroep en de Ombudsman – van zo’n commissaris worden betwijfeld.