Update CBb 18 augustus 2020: Niet het CBb maar de RvS gaat over openbaarheid van informatie omtrent de toelating van een gewasbeschermingsmiddel

Leek eerder de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden nog een uitputtende regeling te geven die voorgaat op de Wob. Met in werking treding van de Biocidenverordening met ingang 1 september 2013 is hiervan geen sprake meer. De Wob is dan dus het relevante kader bij de vraag naar openbaarheid van informatie over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Het CBB dus niet de bevoegde rechter, aldus het CBb zelf in deze uitspraak.