Update ‘de Volkskrant’ 4 september 2019; Ministeries, doe eens wat transparanter en vooral ook wat meer op tijd!

Bekend uit de eigen praktijk, maar vandaag eens helder op een rij gezet hoe het staat met de transparantie en afhandelingssnelheid op de ministeries in dit artikel in ‘de Volkskrant’. Helaas is het zo dat het wegnemen van de dwangsom vanwege niet tijdig beslissen, waar best aanleiding voor was vanwege het misbruik dat werd gemaakt van de WOB, ook een andere kant kent: de overheid voelt zich net iets minder gedwongen om snel tot besluitvorming te komen, de verzoeker moet eerst in gebreke stellen en via bezwaar of beroep besluitvorming afdwingen. De nuance die naast de feiten ontbreekt wellicht is dat de behoefte aan informatie groot is en bijna niet (tijdig) te bevredigen. Laat staan dat het aantal documenten – zoals wel gesignaleerd – door de digitalisering fors meer is geworden.