Update Gemeente Rotterdam 3 juli 2020; Het blijft stoeien met geheimhouding

Geheimhouding opleggen en dan ook opvolgen richting pers of anderen op wie de geheimhouding niet rust. Het blijft een lastig thema (zie bijvoorbeeld dit blog), met name in de praktijk. Vandaar ook de specifieke training op dit onderwerp voor raden, colleges en andere bestuurders.

In Rotterdam worstelt men er ook (weer) mee. Wethouders Van Gils praat in de krant uitvoerig over dat wat vlak daarvoor nog in beslotenheid met de raad, onder geheimhouding dus, is besproken. Niet gek dus dat de raad hiervan nogal is ontdaan en zelfs spreekt van ‘lekken’ (zie dit artikel in het AD). Excuses van de wethouder – in de categorie ‘oeps, een beetje dom’ – doen daar natuurlijk niet aan af. De burgemeester moet nu van de raad bij het OM navraag doen of sprake is van een strafbaar feit. Het zal van de specifieke inhoud van de uitlatingen en dat wat is gedeeld met de raad afhangen wat het oordeel daarover moet zijn. Gelukkig dat de burgemeester nu in elk geval wel bij het OM zelf navraag doet en niet denkt te kunnen volstaan met een onafhankelijk onderzoek, zoals eerder bij het praten met de pers en delen van informatie door de voorganger van Van Gils (zie hierover dit artikel in het AD).