Update Gemeente Tytsjerksteradiel 7 maart 2020; Oppositie Wobt de besluitenlijsten

Niet alleen in Almere, maar nu ook in Tytsjerksteradiel voelt de oppositie in de gemeenteraad zich genoodzaakt de Wob ter hand te nemen om informatie te verkrijgen die bij het college van B&W berust. Voor toekomstige besluitenlijsten zou een en ander afstuiten op de ‘feitelijke handeling’ (zie deze uitspraak). Voor de oude al bestaande documenten lijkt de Wob wel de ingang te geven en dringen vragen over de opgelegde geheimhouding e.d. zich op. Vast onderwerp van onder andere de training Transparantie en geheimhouding voor bestuurders.