Update Raad van State 11 september 2019; Al openbaar en dus niet onderwerp van een WOB-verzoek?

Documenten die zijn opgenomen in een archiefbewaarplaats zijn in beginsel openbaar. Zo’n bewaarplaats moet als zodanig zijn aangewezen. Het zogeheten ‘Squit’-systeem van de gemeente Utrecht is dat niet. De documenten die in dat systeem zijn opgenomen zijn dus niet openbaar. Ook niet omdat de documenten niet op een andere wijze (elektronisch) te benaderen zijn (dan pas na betaling). Een verzoek tot openbaarmaking c.q. verstrekking is dus een WOB-verzoek. Aldus de Raad van State vandaag in deze uitspraak.