Update Raad van State 11 september 2019; Boetebesluiten en de Wob: geen boete is openbaarmaking

De Raad van State vandaag over de WOB en (documenten over) bestuurlijke boetes: bij WOB-verzoeken naar boetebesluiten en daarmee samenhangende documenten maakt het uit of de boete in rechte is komen vast te staan óf dat uiteindelijk tot beboeting is overgegaan.

  • Staat de boete in rechte vast, dan is openbaarmaking aan de orde, want geen sprake van onevenredige benadeling.
  • Is een boete opgelegd, maar later herroepen nu een partij geen overtreder bleek, dan leidt openbaarmaking wel tot onevenredige benadeling.
  • Blijkt uit stukken evenwel dat iemand wel een overtreding heeft begaan maar dat die niet tot een boete hebben geleid en is sprake van neutrale bewoordingen, dan is geen sprake van onevenredige benadeling. Ergo, geen boete is wel openbaarmaking.