Update Raad van State 12 augustus 2020; Waardebepaling van panden, financieel belang gemeente staat aan openbaarmaking in de weg

De gemeente treedt soms ook in onderhandeling met private partijen. De Wob en het uitgangspunt dat alles openbaar is, maakt dat de onderhandelingspositie van de gemeente in dat concrete geval of toekomstige gevallen nog wel eens (potentieel) wordt benadeeld. De Raad van State maakt met deze uitspraak duidelijk dat die benadeling aan openbaarmaking in de weg kan staan bij informatie over de taxatiewaarde omdat daaruit kan worden afgeleid of, en zo ja, in welke mate, de gemeente bereid is om de kosten van bijzondere omstandigheden voor haar rekening te nemen (bijvoorbeeld voor een dakrenovatie en asbestsanering) en welke bandbreedte de gemeente bereid is qua prijs te hanteren na aftrek van de kosten van bijzondere omstandigheden.

Dat het pand uniek is, maakt niet dat de informatie niet voor kopers of verkopers van andere panden relevant kan zijn. Zodra informatie over de onderhandelingsruimte bij de gemeente kan worden opgemaakt, kunnen partijen hun voordeel doen bij het bepalen van de hoogte van een bod. Het financiële belang van de gemeente is een belang dat in de Wob wordt beschermd dus kan de informatie geheim blijven.