Update Raad van State 16 oktober 2019; Openbaar voor de één is niet openbaar voor een ieder

De Raad van State maakt vandaag in deze uitspraak duidelijk dat het verstrekken van informatie – naar aanleiding van een verzoek daartoe wat niet als Wob-verzoek is aangemerkt en is aan te merken – niet maakt dat informatie ook openbaar is voor een ieder als bedoeld in de Wob. Een uitspraak die nuttig kan zijn voor de praktijk waarbij de overheid best bereid is informatie te verschaffen maar niet in ‘het mes’ wil lopen dat het daarmee openbaar is.