Update Raad van State 19 augustus 2020; Eens een Wob-misbruiker, dan ook een Wiv-misbruiker?

Een al langer lopende kwestie over een persoon die een schaduwarchief wil aanleggen over de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten heeft eerder in deze bijdrage aan de JB Select bundel de nodige aandacht gekregen. De uitkomst in die kwestie – de Wob zou worden misbruikt bijhouden – breekt de verzoeker nu aldus deze uitspraak niet op bij zijn informatieverzoek op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 ook al is die voorgeschiedenis wel relevant. Waar hier veel waarde aan wordt gehecht is de omvang (maar één verzoek) en de impact qua belasting voor het ambtelijk apparaat.