Update Raad van State 2 maart 2020; Geheimhoudingsbesluit 8:29 per pagina van een document. Geheimhouding voor de delen waar de discussie in de hoofdzaak over gaat

Wederom een interessante beslissing van de geheimhoudingskamer van de Raad van State. Dit oordeel maakt duidelijk dat per pagina van een document verstrekking in een procedure onder geheimhouding geboden kan zijn wegens gewichtige redenen. Het bijzondere in deze procedure is erin gelegen dat zelfs het kennisnemen van het wel of niet aanwezig zijn van documenten ter discussie voor ligt.