Update Raad van State 2 oktober 2020; PAS-meldingen, locatiegegevens wel of niet openbaar?

De Rechtbank Noord-Nederland merkte de locatiegegevens in PAS-meldingen aan als emissiegegevens en vond dus dat de persoonlijke levenssfeer niet aan de orde kon zijn (zie eerder al deze update). Op 2 oktober jl. was de zitting bij de Raad van State. Uit berichten (zie hier van RTV Drenthe) over die zitting valt op te maken dat de vraag of sprake is van emissiegegevens niet meer voorligt (nog best een voor discussie vatbaar punt, zo stelde ik in mijn update). De pregnante vraag die voorligt is nu zo lijkt het of een gerechtvaardigd beroep kan worden gedaan op de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage. De praktijk heeft baat bij een (eerste) toepassing en beoordeling daarvan, van deze aanvullende weigeringsgrond voor milieu-informatie.