Update Raad van State 2 september 2020: NPO is voorheen NOS en dus beperkt te Wobben

Bestuursorganen zijn te ‘wobben’ (zie artikel 1a Wob) maar sommige bestuursorganen maar beperkt. De bijzonderheid is neergelegd in het Besluit Wno en Wob. Artikel 1 van dat Besluit moet beperkt worden uitgelegd (want vormt een uitzondering) op de Wob, maar dat neemt niet weg dat de wetgever er uitdrukkelijk voor heeft gekozen om van alle werkzaamheden die de NOS als bestuursorgaan verrichtte, alleen werkzaamheden die voortvloeien uit of verband houden met de programma’s van de instellingen en de zendtijdindeling onder de reikwijdte van de Wob te brengen. Dit is niet anders voor NPO – de rechtsopvolger van de NOS – zodat de raad van bestuur van de NPO alleen onder de reikwijdte van de Wob valt, voor zover het gaat om werkzaamheden die voortvloeien uit of verband houden met de programma’s van de instellingen en de zendtijdindeling. Zo oordeelt de Raad van State in twee uitspraken vandaag (I en II).