Update Raad van State 22 januari 2020; Reputatieschade door openbaarmaking dwangsombesluit KSA behoeft onderbouwing met concrete gegevens

Vaste rechtspraak is dat veronderstelde reputatieschade vanwege openbaarmaking een aanleiding kan zijn om te spreken van onevenredige benadeling. Daarbij is ook vaste rechtspraak dat die reputatieschade wel goed onderbouwd moet worden. In deze uitspraak van de Raad van State wordt duidelijk dat een partij die geconfronteerd is met een dwangsombesluit van de Kansspelautoriteit vanwege het reclame maken voor aanbieders van online kansspelen zonder vergunning hierin niet slaagt. Dit te meer nu – ook vaste rechtspraak – het belang van de handhavende instantie om de consument te waarschuwen voor bepaalde praktijken in strijd met de wet, veel gewicht toekomt.