Update Raad van State 22 januari 2020; Stukken zijn er niet. Ook zonder onderzoek geloofwaardig te stellen

Een eerdere update over verwijderde mailboxen kreeg veel aandacht. Uit die rechtspraak zou opgemaakt kunnen worden dat de stelling – er zijn geen documenten – altijd een extern onderzoek nodig zou hebben. Vandaag wordt met een uitspraak van de Raad van State duidelijk dat de soep niet zo heet gegeten wordt. Het bestuursorgaan moet een en ander geloofwaardig stellen. In dit geval kan het Recreatieschap dat doen door bij monde van de directeur uitleg te geven over de organisatie (en dat die niet op orde was). Lichtvaardig omspringen met de eigen reglementen is niet te verkiezen, maar helpt in dit geval wel om geloofwaardig te stellen dat documentatie (zoals een procesbesluit) niet voor handen is.