Update Raad van State 27 november 2019; De persoonlijke levenssfeer van de ambtenaar, ook nog aanwezig ondanks aanwezigheid op een symposium

Bij veel trainingen komt aan bod het al dan niet beschermen van de persoonlijke levenssfeer van ambtenaren en bestuurders. Lijn van de rechtspraak is dat hij die naar de aard van zijn functie in de openbaarheid treedt (en /of tekenbevoegd is?) komt geen bescherming meer toe. Deze uitspraak van de Raad van State maakt duidelijk dat het in de openbaarheid treden niet aan de orde is, enkel bij het aanwezig zijn op een symposium. Dit kan anders zijn als diegene aanwezig is en het bestuursorgaan als zodanig vertegenwoordigd heeft.