Update Raad van State 27 november 2019; Weglakken email-extenties kan indien de inventarislijst voldoende informatie bevat

Het Zorginstituut heeft bij het lakken van documenten ook de e-mailextensies – alles na het “@” teken – weggelakt. De motivering daarvoor leek te ontbreken al waren de namen van de organisaties van hen die de e-mails hadden verzonden wel opgenomen op de inventarislijst. Nu verzoeker geen richtlijn had meegegeven over de vorm waarin hij de documenten wilde verkrijgen (zie artikel 7 van de Wob), stond het het Zorginstituut vrij om ook een andere vorm te kiezen, zoals het verschaffen van inlichtingen uit de documenten. De opname op de inventarislijst is daar gevolg aan gegeven, aldus de Raad van State.