Update Raad van State 28 augustus 2019; Toch misbruik van de WOB door ex-ambtenaar

Erg snel na de zitting van 6 augustus (zie eerder al dit bericht op Binnenlands Bestuur) deed de Raad van State uitspraak in een zaak van een ex-ambtenaar die – mede vanwege een geschil vanwege het einde van een dienstverband – veel WOB-verzoeken indiende bij de gemeente Zevenaar. De rechtbank achtte geen sprake van misbruik van de WOB. De Raad van State denkt er anders over, want:

  • de Centrale Raad van Beroep eerder al had geoordeeld dat vermoedelijk geen andere documenten aanwezig zijn;
  • alle documenten al zouden zijn verstrekt;
  • toch nog 43 verzoeken zijn ingediend;
  • openbaarmaking voor een ieder niet wordt nagestreefd, maar de WOB als drukmiddel zou dienen voor een schadevergoeding.