Update Raad van State 29 januari 2020; Vernietiging obv de Archiefwet ondersteunt de geloofwaardige mededeling: de documenten zijn er niet!

Vorige week twee uitspraken besproken in een podcast over dit onderwerp en ook deze week is het actueel: documenten zijn er niet of toch wel? Wie toont wat aan? Het gaat om de geloofwaardige mededeling over het wel of niet bestaan van documenten. In het geval zoals besproken in deze uitspraak van de Raad van State is onder meer voldoende dat documenten na acht jaar volgens de Archiefwet mogen worden vernietigd. Dan is de Wob-discussie een gelopen koers.