Update Raad van State 4 november 2019: Beperking van kennisneming van een gedingstuk (8:29 Awb), namen ambtenaren mogen geheim blijven

Al geregeld onderwerp van berichten op deze site (zie bijvoorbeeld deze update): de toepassing van artikel 8:29 Awb. Dit is de bepaling die maakt dat een procespartij (de overheid) bepaalde documenten in een geding kan brengen, met het verzoek dat de andere partij daar geen kennis van kan nemen.

Bij een Wob-procedure is het vanzelfsprekend dat een beroep op die bepaling slaagt waar het gaat om de Wob-documenten die (geheel of gedeeltelijke) zijn geweigerd. Voor andere documenten vergt het voorstel van de overheid een eigenstandige afweging. De uitspraak van de geheimhoudingskamer van de Raad van State van 4 november maakt duidelijk dat de toets bij namen van ambtenaren in zoverre een simpele is: vertrouwelijke kennisneming is gerechtvaardigd gegeven de persoonlijke levenssfeer.