Update Raad van State 4 november 2020; een foto kan kwalificeren als emissiegegevens

De zoektocht naar de invulling van de begrippen milieu-informatie en emissiegegevens gaat rustig verder. In deze uitspraak maakt de Raad van State duidelijk dat een foto met een lijst met daarop de toelatingsnummers van gewasbeschermingsmiddelen, de merknamen en hoeveelheden ervan daarmee informatie bevat over emissies in het milieu. Het gaat immers om gewasbeschermingsmiddelen die zijn bedoeld om in het milieu vrij te komen. Daarmee kan onevenredige benadeling geen rol spelen en is de foto openbaar.

Meer over milieu-informatie en emissiegegevens lezen, zie dit artikel.