Update Raad van State 6 augustus 2020; Geheimhouding 8:29 Awb en RIEC-advies (Bibob)

Het onder geheimhouding inbrengen van processtukken heeft blijvend de nodige aandacht. De overzichtsuitspraak (zie eerdere update) geeft mooie handvatten voor de praktijk. Buiten de geëigende procedures op grond van de Wob of AVG speelt 8:29 ook al snel een rol bij zogeheten Bibob-dossiers. De Wet Bibob geeft de nodige bepalingen over de vertrouwelijkheid van adviezen over de toepassing van de Wet Bibob.

In lijn met de overzichtsuitspraak maakt de Raad van State in deze uitspraak van 6 augustus weer duidelijk dat het enkele feit dat de Wet Bibob een regeling over geheimhouding kent, niet dat zonder meer sprake is van een reden voor geheimhouding (gewichtige redenen). Ook voor een RIEC-advies moet dus een zelfstandige beoordeling worden gemaakt. Dat de Wet Bibob een bijzondere regeling geeft, is wel weer een aanleiding om daaraan gewicht toe te kennen bij de beoordeling in het kader van 8:29. De uitzondering in de Wet Bibob dat het advies aan de betrokken horeca-ondernemer kan worden verstrekt (als zo’n advies noodzakelijk is ter motivering van een besluit) is bij de beoordeling – zo blijkt – doorslaggevend relevant. Nu de last onder bestuursdwang niet is gebaseerd op het RIEC-advies en dus is sprake van gewichtige redenen.