Update Raad van State 6 november 2019; Namen zijn geen milieu-informatie. Stellen van informatieve vragen is geen Wob-verzoek

Een uitspraak met een bevestiging van bestaande lijnen in de rechtspraak. Het vragen aan derden of zij afstand willen doen van de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer (artikel 10, lid 3, van de Wob) is geen verplichting voor het bestuursorgaan. Ook al zou het om milieu-informatie gaan. Al zijn namen van derden geen milieu-informatie.

Ook vaste rechtspraak, het stellen van informatieve vragen is niet hetzelfde als het vragen om openbaar maken van informatie. Dat deel is dus geen Wob-verzoek.