Update Raad van State 6 november 2019; Verkeerde toepassing 8:29 raakt de uitspraak niet. Onevenredige benadeling bij namen van derden; de ene derde is de andere niet.

Weer een nuttige uitspraak over het vertrouwelijk kunnen houden van processtukken. Terecht honoreren van een verzoek om vertrouwelijk houden van processtukken door de rechtbank (toepassen 8:29 Awb) kan reden zijn voor vernietiging van die uitspraak en de opdracht opnieuw de zaak te behandelen. Dat is niet snel aan de orde, alleen als de onjuiste toepassing gaan om essentiële informatie die aan de besluitvorming van het bestuursorgaan ten grondslag heeft gelegen. Is daar geen sprake van, dan blijft de uitspraak in zoverre in stand.

Een derde kan onevenredig worden benadeeld bij openbaarmaking van zijn naam. Dat is niet aan de orde als de naam – in een andere procedure – al bekend is geworden.