Update Raad van State 6 november 2019; Wob misbruik, aantallen blijven (ook) relevant. Wobbende ambtenaar is eerder een misbruiker

Hoewel een min of meer overmatig beroep op de Wob op zichzelf geen misbruik oplevert, het aantal kan wel een rol spelen bij het komen tot het oordeel dat sprake is van misbruik. Niet alleen de aantallen zijn relevant, ook andere omstandigheden.

Zie deze uitspraak van de Raad van State in weer een geschil tussen een ambtenaar en zijn oud werkgever de gemeente waarbij de Wob (en de AVG en Wbp) een rol speelt. In dat kader is het interessant te bezien dat juist die status van oud-ambtenaar ook een rol speelt: de oud-ambtenaar is eerder een Wob-misbruiker, hij weet hoezeer belastend zijn handelen is.