Update Raad van State 8 april 2020; Verstrekking van documenten kan ook pas 6 weken na het besluit

Een bijzondere uitspraak die van belang is voor de Wob-praktijk. Artikel 6 lid 5 Wob geeft een procedure voor de situatie dat een besluit op een Wob-verzoek leidt tot openbaarmaking terwijl het vermoeden bestaat dat iemand bezwaar heeft tegen openbaarmaking. Die bepaling zegt dat de informatie dan niet eerder openbaar wordt gemaakt dan na twee weken. De gemeente Leeuwarden had deze termijn op zes weken bepaald. Dat mag volgens de Raad van State met deze uitspraak, zolang het maar niet korter is dan twee weken.

Waarom wordt die termijn gegund? Dit maakt het mogelijk voor degene die mogelijk bezwaar heeft om bezwaar te maken en een voorlopige voorziening verzoek in te dienen om openbaarmaking te voorkomen.