Update Raad van State 9 september 2020; Eerder misbruik zet de verzoeker al op achterstand

Al meerdere besproken dat ieder verzoek om informatie opnieuw moet worden bezien, maar dat ervaringen en uitspraken uit het verleden – bijvoorbeeld over vastgesteld misbruik van de Wob – wel een aanleiding kunnen vormen voor een zelfde uitkomst. Hoewel het willen frustreren van de gemeente Amsterdam kennelijk niet meer (expliciet) het doel is van de verzoeker in kwestie zoals eerder, zijn de feiten en omstandigheden zodanig (hoeveelheid, aard en inhoud van het verzoek) dat de Raad van State in deze uitspraak opnieuw misbruik van de Wob aanneemt. Bijzonder is dat deze feiten en omstandigheden ook kunnen leiden tot het niet hoeven geven van de gelegenheid om een verzoek te specificeren.