Update Rechtbank Amsterdam 15 oktober 2019; Besluitvorming op een Wob-verzoek laat onverlet de plicht om te beslissen over een tweede (gelijkluidend) verzoek

Het komt meer voor in de praktijk, een bestuursorgaan krijgt – op verschillende momenten in de tijd – een nagenoeg gelijkluidend of deels overlappend verzoek om informatie binnen. In het geval waar de Rechtbank Amsterdam zich over uit moest laten (zie deze uitspraak), stelde de minister zich op het standpunt dat zij over bepaalde documenten (tot en met 31 mei 2016) geen besluit hoefde te nemen nu daar al een besluit over was genomen en een beroepsprocedure liep bij de Rechtbank Oost-Brabant. De Rechtbank volgt de minister terecht niet.

Een ieder heeft recht op een besluit op zijn verzoek. De minister zal dus ook moeten beslissen op het latere verzoek. Is informatie naar aanleiding van een eerder Wob-verzoek openbaar gemaakt, dan volstaat een verwijzing naar dat besluit want de Wob ziet niet op openbare informatie. Vanuit service-oogpunt kan de informatie worden meegezonden, maar verplicht is het bestuursorgaan niet dit te doen. Wat betreft de niet openbaar gemaakte onderdelen; mogelijk volstaat een herhaling van het eerdere besluit. Vanzelfsprekend is dat evenwel niet. Soms doet het verloop van de tijd natuurlijk iets met het al dan niet in te roepen belang dat wel of niet zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid.