Update Rechtbank Amsterdam 21 januari 2020: Ook de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg is een bijzondere wet die voorgaat op de Wob

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) geeft een specifiek beroepsgeheim voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Hieruit volgt dat daar waar beroepsoefenaren een geheimhoudingsplicht hebben deze ook geldt voor de inspectie.  De rechtbank vindt steun in een eerdere uitspraak van de Raad van State (zie deze update).

Verder leert de uitspraak:

  • dat simpel namen weigeren van ambtenaren niet aan de orde is. Specifieke uitleg is nodig, zeker bij namen van personen die in de openbaarheid treden
  • dat een bestuursorgaan niet geloofwaardig stelt dat alle documenten zijn betrokken als de verzoeker al kan aantonen welke documenten in elk geval ontbreken
  • dat de rechter indringend per (onderdeel van een) document beoordeelt of terecht geheimhouding is betracht
  • dat de weigeringsgrond toezicht (artikel 10 lid 2 onder d) wel erg beperkt wordt uitgelegd hier (er was geen toezicht dus kan deze weigeringsgrond niet worden ingeroepen!?)