Update Rechtbank Amsterdam 5 oktober 2020; Corona en de Wob, maatwerk bij alsnog tijdig beslissen

In de reeks ‘Corona en de Wob’ een volgende uitspraak. Dit keer de Rechtbank Amsterdam bij weer een ministerie, dit keer Justitie en Veiligheid. De casus leert dat wel tijdig kon worden verdaagd (medio januari) maar dat vervolgens niet tijdig is beslist. Na een ingebrekestelling in juli en het ook dan nog niet besluiten, dient beroep bij de rechtbank. Die is helder, vier weken moet voldoende zijn om alsnog op het besluit te beslissen. Hierbij oog hebbend voor het verweer van de Minister dat het om meer dan 90 documenten gaat, de beperkte capaciteit op het ministerie én de maatregelen in verband met het coronavirus. De tijd gaat nu (5 oktober) in.