Update Rechtbank Amsterdam 6 april 2020; Openbaarmaking afdwingen via een voorlopige voorziening. Nagenoeg kansloos

Loopt een Wob procedure, maar kan de verzoeker niet wachten dan kan hij proberen de voorzieningenrechter te laten uitspreken dat eerder overgegaan moet worden tot openbaarmaking. Gegeven het primaat van het bestuur om te oordelen over openbaarmaking, het belang van het bestuurlijke afwegingsproces én de eventuele bestuurlijke heroverweging en het onomkeerbare karakter van een uitspraak zal de voorzieningenrechter hiertoe niet snel overgegaan. Zo leert ook deze uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam. De voorzieningenrechter acht dit alleen aangewezen als ernstig moet worden getwijfeld aan de rechtmatigheid van het besluit éer een zeer zwaarwegend spoedeisend belang is dat het treffen van een dergelijke voorziening noodzakelijk maakt.