Update Rechtbank Den Haag 26 mei 2020; De bijzondere regeling van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag levert niet alleen mogelijk een fikse boete op (in dit geval EUR 89.000,–) maar ook nog eens de nodige publiciteit. De wet kent een bijzondere regeling over de openbaarmaking van specifieke inspectiegegevens en stelt dat alleen bedrijfsvertouwelijke informatie (artikel 10, lid 1, onder c, Wob) of bijzondere persoonsgegevens (lid 1, onder d) een reden kunnen vormen voor het afzien van die inspectiegegevens. Hoewel partijen het over eens zijn dat van deze gronden geen sprake is, voelt de voorzieningenrechter zich toch genoodzaakt iets te zeggen over de eventuele reputatieschade (onevenredige benadeling) van de onderneming die beboet is. Alsof hierin toch een reden zou kunnen liggen voor het schorsen van het besluit wat betreft de openbaarmaking.