Update Rechtbank Midden-Nederland 1 mei 2020; Informatie al verstrekt, toch procesbelang. Schaarse vergunningen leidt tot beperkte transparantie

Een belangrijke uitspraak voor de praktijk voor hen die te maken hebben met tenderprocedures – bijvoorbeeld bij het verlenen van schaarse vergunningen – en de vraag of en in welke mate inzicht moet worden gegeven in de informatie van de verschillende partijen die meedingen naar die vergunning.

De Rechtbank Midden-Nederland meent dat juist vanwege het karakter van een tenderprocedure al uitgegaan kan worden van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Die informatie gaf immers de doorslag om de ene exploitant te verkiezen boven de andere. Een wat vreemde redenering nu het niet primair gaat om de context waarin informatie wordt gedeeld, maar vooral de aard en inhoud van de documenten zelf. Ook de stelling dat documenten als één geheel moeten worden gezien wekt verbazing, als we bedenken dat de rechtspraak een beoordeling per zelfstandig onderdeel van een document vereist (zie bijvoorbeeld deze annotatie).

Tot slot nog een bijzonderheid. Met de beslissing op bezwaar – die uitging van openbaar maken – werd direct de informatie gedeeld met verzoeker. De belanghebbende kwam hier tegen op. De stelling dat hiermee het procesbelang was komen te vervallen – de informatie was immers al openbaar gemaakt – gaat volgens de rechtbank niet op.