Update Rechtbank Midden-Nederland 13 augustus 2019; NPO is niet voor alles te Wobben

Werd vorige week (zie deze update) nog duidelijk dat de ANWB in bepaalde hoedanigheden op grond van de WOB om informatie kan worden gevraagd. Vandaag wordt duidelijk in een tweetal uitspraken van de Rechtbank Midden-Nederland (uitspraak 1 en uitspraak 2) dat de NPO een bestuursorgaan is bij het uitoefenen van bepaalde taken en dat zij, via het Besluit WNo en Wob slechts onder de reikwijdte van de WOB is gebracht voor het gaat over informatie die te maken heeft met programmacoördinatie en zendtijdindeling. Voor andere zaken van de NPO biedt de WOB dus geen ingang tot informatie.