Update Rechtbank Midden-Nederland 13 juli 2020; Voorlopige voorziening afgewezen, openbaarmaking het gevolg. Actieve openbaarmaking persoonsgegevens ook in lijn met de AVG

In de regel wordt een verzoek om een voorlopige voorziening van een belanghebbende (die openbaarmaking probeert te voorkomen) hangende bezwaar gehonoreerd. Logisch, afwijzing leidt immers (onomkeerbaar) tot openbaarmaking. Er zijn spaarzame gevallen waarbij het verzoek wordt afgewezen. Deze uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland vormt een voorbeeld van zo’n uitzondering op de regel.

De kwestie gaat over het gebruik maken van de BIG-registratie van een andere persoon met dezelfde voorletter en achternaam om zich zodoende ten onrechte als arts uit te geven. IGJ maakt de nodige informatie actief openbaar, mede om zorgaanbieders adequaat te waarschuwen. De bijzondere omstandigheden van dit geval – grote gevolgen van het ten onrechte uitgeven als arts en concrete signalen dat handhaving het wederom hiertoe overgaan niet tegen lijkt te houden – maken dat de voorzieningenrechter openbaarheid acceptabel acht (omdat bezwaar ook niet kansrijk lijkt te zijn). Actieve openbaarmaking acht de voorzieningenrechter in lijn met de AVG, het wordt noodzakelijk gevonden voor de vervulling van een taak van algemeen belang en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.