Update Rechtbank Midden-Nederland 24 februari 2020; Actieve openbaarmaking van boetebesluit door Ksa moeilijk tegen te houden

Speelautomaten exploiteren zonder daarvoor geen (geldige) vergunning te hebben leidt tot een boetebesluit op grond van de Wet op de kansspelen (Wok). De Kansspelautoriteit publiceert zo’n boetebesluit ook op de eigen site. Dat doen meer toezichthouders. Zo’n actieve openbaarmaking is mogelijk (op grond van artikel 8 van de Wob) maar vergt ook gewoon een belangenafweging. In dit geval waarover de Rechtbank Midden-Nederland een uitspraak doet heeft de exploitant pech en helpt zijn verzoek om een voorlopige voorziening niet om publicatie (voorlopig, in afwachting van de behandeling van zijn bezwaar tegen het boetebesluit) te voorkomen.

De voorzieningenrecht kent veel belang toe aan het informeren van het publiek door een toezichthouder, maar zegt ook al het nodige omtrent de (ontbrekende) kansrijkheid van het bezwaar tegen het boetebesluit. Dat ook geen schorsing van het boetebesluit is verzocht, zal de exploitant ook niet helpen. Zodoende wordt het boetebesluit, ondanks dat het dus nog niet in rechte vast staat (er loopt nog een bezwaarprocedure), bekend gemaakt aan het publiek.