Update Rechtbank Midden-Nederland 26 september 2019; De externe (TenneT en Stedin) en artikel 11 Wob. Ook een mogelijk algemeen belang sluit een eigen belang niet uit

Inmiddels vaste rechtspraak dat de externe voor de externe, maar ook de externe partij zelf niet onderdeel is van het interne beraad (zie uitgebreid deze annotatie). Deze uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland bevestigt in dat verband dat de externe partij, die vast ook een algemeen belang op het oog heeft, toch ook een eigen belang heeft. Het gaat hier om TenneT en Stedin die een bedrijfszekere energievoorziening als belang naar voren schuiven. Dat laat onverlet het eigen belang van de financiële eigen positie. Hen komt geen bescherming van artikel 11 Wob toe.