Update Rechtbank Midden-Nederland 7 mei 2020; Minder, minder werd toch meer. In de tussentijd verstrekken aan de Kamer laat onverlet dat het bezwaar ontvankelijk is

De “Minder, minder” toespraak van de heer Wilders heeft al tot de nodige ontwikkelingen op het terrein van openbaarheid van overheidsinformatie geleid. De druk vanuit de Tweede Kamer om informatie te verstrekken – mede ingegeven door de opdracht van de rechtbank eerder om breder en beter te zoeken naar documenten – door  leidde o.a. tot het inroepen van een extern bureau om onderzoek te doen naar documenten (zie deze update).

Die zoekslag is kennelijk goed uitgevoerd, aldus de rechtbank in deze uitspraak. De rechtbank leek eerder al voldoende gerustgesteld over de inspanningen door de Minister door o.a. vanwege de coronamaatregelen iets meer tijd te gunnen om te werken aan het herstellen van de gebreken dan eerst gegund bij de tussenuitspraak (zie deze update).

Het resultaat van dit alles: meer documenten. Vervolgens zijn die, door druk vanuit de Tweede Kamer om informatie, ook aan de Kamer verstrekt (een steeds meer terugkomend samenspel tussen de inlichtingenplicht op grond van de Grondwet en (lopende) Wob-procedures). Dit deed de minister stellen dat het eerdere bezwaar van RTL niet-ontvankelijk zou zijn. De Wob ziet immers niet op al openbare informatie.

Daar gaat de rechtbank niet in mee in een meer praktische uitleg wellicht dan een strikt juridische. Redenen voor haar oordeel:

  • Verstrekking aan de Tweede Kamer vond plaats op dezelfde dag als het (herstel)besluit aan RTL.
  • Het bezwaar en beroep leken nodig voor het vinden en openbaar maken van veel (meer) informatie (dan in eerste instanties).