Update Rechtbank Midden-Nederland 7 november 2019; Wet luchtvaart gaat voor op de Wob. Weer geen geslaagd beroep op 10 EVRM ondanks MH17

Wederom een uitspraak in een Wob-procedure van RTL Nieuws naar documenten die samenhangen met de MH17 ramp. Dit keer over meldingen inzake de veiligheidssituatie in het luchtruim boven de Oekraïne gedaan voor 17 juli 2014, waaronder ook worden begrepen de meldingen die in Eccairs terechtkomen. De Minister van Infrastructuur & Waterstaat wijst, terecht volgens de rechtbank, op de uitputtende regeling die de Wet luchtvaart in samenhang met een Europese Verordening geeft over dit soort informatie. De mogelijkheid van geanonimiseerd melden zou teniet worden gedaan als de Wob nog de mogelijkheid bood voor informatie. De regeling geeft immers slecht bepaalde belanghebbenden mogelijkheden tot inzage.

Dat RTL Nieuws een nieuwsmedium is – en dus een zogeheten public watchdog die op grond van artikel 10 EVRM in sommige gevallen eerder toegang moet krijgen tot informatie – leidt in dit geval niet tot een eerste Nederlandse uitspraak waarin een beroep op 10 EVRM slaagt. Daarvoor is, in lijn met een vaste lijn in de rechtspraak, toch echt meer nodig dan de enkele stelling dat RTL Nieuws een journalistiek medium is en het informatie betreft over een kwestie van groot maatschappelijk belang.