Update Rechtbank Noord-Holland 25 maart 2020; Integraal weigeren is niet ok. Bedrijfsvertrouwelijke informatie mag ondanks milieu-informatie geheim blijven

De Stichting Bloembollenkeuringsdienst heeft nogal eens te maken met Wob-verzoeken (zie bijv. deze update). In deze uitspraak maakt de rechtbank een aantal dingen duidelijk.

Zo mag een bestuursorgaan niet volstaan met het integraal weigeren van een verzoek. Een inventarislijst is niet vereist (zie ook deze update), maar wel duidelijk moet zijn op welke documenten het verzoek ziet en welke (type) documenten of onderdelen daarvan waarom worden geweigerd.

Verder is duidelijk dat informatie over de bloembollenkeuringen milieu-informatie betreft. Dat bleek al uit een eerdere uitspraak eind vorig jaar van de Raad van State. Het gaat ook om bedrijfsvertrouwelijke informatie en dus is de weigeringsgrond die dergelijke informatie wil beschermen (artikel 10, lid 1 onder c) niet absoluut maar relatief. Kortom, een motivering waarom het belang van bescherming van die informatie (geheimhouding) zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid moet worden gegeven. Onder verwijzing naar die uitspraak van de Raad van State oordeelt de rechtbank dat die bescherming zwaarder moet wegen. Geheimhouding is dus aan de orde.