Update Rechtbank Noord-Nederland 21 augustus 2020; Toezending van stukken in een bezwaarprocedure wordt een Wob-verzoek?!

De duiding van een verzoek om toezending van informatie, een terugkerend thema met iets meer duiding en sturing sinds de uitspraak van de Raad van State van 20 mei jl. (zie deze update en deze annotatie). In een kwestie waar de Rechtbank Noord-Nederland zich over heeft te buigen is een verzoek om toezending van stukken lopende een bezwaarprocedure initieel wel ingestoken als verzoek als bedoeld in het kader van dat bezwaar (zodat 7:4 Awb de nodige regels geeft) maar is ook de Wob als grondslag gegeven (als reactie binnen een week uitblijft). Onder verwijzing naar de 20 mei uitspraak merkt de rechtbank het verzoek dan toch aan als Wob-verzoek, zo leert de uitspraak.