Update Rechtbank Oost-Brabant 5 november 2020; Informatie over slachtingen van varkens emissiegegevens

Vanwege de ruime uitleg die inmiddels wordt gegeven aan het begrip emissiegegevens (zie hier over dieraantallen en hier over foto met een lijst met daarop de toelatingsnummers van gewasbeschermingsmiddelen en zie deze annotatie voor het ‘begin van de ruime uitleg’) komt de Rechtbank Oost-Brabant tot het oordeel dat ook informatie over het slachten van varkens en daarbij horende handelingen (met emissie, van geur, warmte en geluid tot gevolg) als emissiegegeven moet worden aangemerkt. Dat betekent dat de bedrijfsvertrouwelijke aard van de gegevens geen reden kan vormen voor geheimhouding.