Update Rechtbank Rotterdam 12 september 2019; Een WOB-verzoek afwijzen omdat het geen WOB-verzoek zou zijn is een weigering en dus is er bezwaar en beroep mogelijk

Tijdens de trainingen wordt geregeld de vraag gesteld wanneer iets nu kwalificeert als een WOB-verzoek en wanneer iets ‘gewoon’ een verzoek om informatie is. Zie ook stap 1 in het stappenplan op deze site. De rechtspraak is niet altijd eenduidig op dat punt. De Rechtbank Rotterdam omarmt  in een recente uitspraak de lijn die het meest wordt gehanteerd:

  • men noemt de WOB,
  • vraagt om openbaarmaking,
  • van niet openbare informatie,
  • aan een bestuursorgaan.

Dan hebben we te maken met een WOB-verzoek. De stelling dat het dat niet is, levert een ‘weigerbesluit’ op waar bezwaar tegen open staat. De vraag of het een WOB-verzoek is, is dus van groot belang!

Bijzonder in dit geval is overigens dat het besluit-karakter van de reactie betekent dat de weg ook vrij is voor een voorlopige voorziening die – bijzonder genoeg – vanwege een privaatrechtelijke procedure leidt tot een dwingende datum voor het bestuursorgaan om voordien tot een WOB-besluit te komen.