Update Rechtbank Rotterdam 19 maart 2020; Het AVG-inzageverzoek kan geen ander verzoek worden. Er moet meer zijn, moet de verzoeker bewijzen

Een voor de overheidspraktijk nuttige uitspraak van de Rechtbank Rotterdam die nog eens duidelijk maakt hoe het werkt met een inzageverzoek op grond van de AVG. Een goed deel komt overeen met de rechtspraak omtrent Wob-verzoeken:

– Een verzoek op grond van de AVG (om inzage) kan niet in bezwaar worden uitgebreid (of gewijzigd) (tot bijvoorbeeld een verzoek tot verwijderen of rectificatie).

– De verzoeker die stelt dat er meer moet zijn, moet dit onderbouwen. De mededeling van het bestuursorgaan dat er niet meer is wordt in beginsel als geloofwaardig geacht.