Update Rechtbank Rotterdam 25 oktober 2019; 10 EVRM, verschoningsrecht en Wob

Het gijzelen van de NOS journalist (uitspraak hier te vinden) betrof een discussie over de werking en reikwijdte van artikel 10 EVRM en het daar uit voortvloeiende verschoningsrecht voor de journalist. Een andere invloed van 10 EVRM is merkbaar in de Wob praktijk. Zie daarover de toelichting bij artikel 3 Wob. Een enkeling (public watchdogs als journalisten en NGO’s) hebben soms een verzwaard belang c.q. recht op openbaarheid van overheidsinformatie. Op 19 november zal Van der Sluis een gastcollege geven op de Erasmus School of Law of dit onderwerp.